Ľudia a ich príbehy

Môžeme im pomôcť vrátiť sa do života.

Obrázky zverejnené nižšie sú len ilustračné. Naším zámerom je postupne zverejniť skutočných ľudí bez domova z Nitry a ich príbehy.

Peter

na ulici od roku 2010

Elena

domov stratila po chorobe v roku 2013

Ivan

bývalý učiteľ, bez domova od 2006

Ľudia bez domova sú ako my

Mnohí stratili zamestnanie, milovanú osobu alebo trpia vážnou chorobou. Ulica nie je domovom pre nikoho. Aj ty im môžeš pomôcť vrátiť sa k dôstojnejšiemu životu.

Najčastejšie príčiny bezdomovectva

Bezdomovectvo je najhorší prejav sociálneho vylúčenia. Týka sa nielen straty strechy nad hlavou, ale aj straty zdravia, zamestnania, perspektívy.

objektívne príčiny bezdomovectva

 • nedostatok cenovo dostupného bývania,
 • nedostatok pracovných príležitostí,
 • nízka vymožiteľnosť práva,
 • nedostatočné možnosti prevencie straty bývania zakotvená aj v legislatíve,
 • chudoba,
 • nevhodná štruktúra a správa dávok v oblasti bývania,
 • rasizmus,
 • migrácia.

subjektívne príčiny bezdomovectva

 • nedostatočné vzdelanie a kvalifikácia,
 • nedostatočné rodinné zázemie  a nedostatok sociálnej podpory,
 • vzťahové problémy v rodine (partnerské, súrodenecké alebo rodičovské);
 • zadlženosť,
 • odchod z detského domova, z väzenia
 • úmrtie partnera alebo rodičov,
 • zdravotné postihnutie, psychické problémy, závislosť, úžerníctvo.

Najčastejšie následky bezdomovectva

Strata domova je spravidla spôsobená kombináciou viacerých nepriaznivých okolností.

následky bezdomovectva pre spoločnosť

 • ušlá produktivita, ušlé dane,
 • zvýšené výdavky na výjazdy sanitky, hospitalizácie, výkon väzby,
 • zvýšené výdavky deti umiestnené v detských domovoch.

následky bezdomovectva pre jednotlivca

 • vznik a zhoršenie zdravotných ťažkostí,
 • vznik závislostí a psychických problémov,
 • strata sociálnych väzieb,
 • strata pracovných návykov a zručností,
 • dlhy v zdravotnej a sociálnej poisťovni,
 • strata dôstojnosti,
 • smrť.

Júlia

krajčírka

Janko

klampiar

Katka

predavačka

Jozef

baník

Mária

upratovačka

Milan

stolár

partneri projektu


kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra