partneri projektu „Bývanie ako prvé“


Mesto Nitra

Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch.

Nitrianska komunitná nadácia

Nitrianska komunitná nadácia vznikla v roku 2002 a je súčasťou Asociácie komunitných nadácií Slovenska, v rámci ktorej funguje 8 komunitných nadácií. Nadácia poskytuje granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji a prostredníctvom grantových programov podporuje verejnoprospešné aktivity z rôznych oblastí ako sú napr.: vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc, životné prostredie, dopravná výchova... NKN je stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoj región.

NitraDen.sk

Nitriansky internetový denník, ktorý prináša novinky, zaujímavosti, kalendár podujatí a šport z Nitry. Nitra číta na internete NitraDeň.sk.

NITRA 24

Spravodajský portál, aktuálne spravodajstvo z mesta pod Zoborom a okolia. Novinky zo samosprávy, športu, krimi a kultúry, tipy na výlety, akcie i profesia na jednom mieste.

KlauDIA

Občianske združenie KlauDIA sa venuje racionalizácii životosprávy, nutričnej edukácii, prevencii malnutrície a včasnej intervencii zosúlaďovaním režimových opatrení s ordinovanou terapiou, organizovaním edukačno - integračných podujatí pre zdravotne znevýhodnené komunity, špeciálne deťom, seniorom a ľuďom trpiacim celoživotným ochorením diabetes mellitus.

KlauDIA o.z. vznikla ako nevyhnutná forma pomoci pre krehkých a zraniteľných ľudí so zdravotným znevýhodnením s aktívnym prístupom k vlastnému zdraviu, ktorá supluje systémové nedostatky. Kvalifikovane pomáha zosúlaďovať režimové opatrenia s ordinovanou terapiou. Podávame pomocnú ruku lekárom/zdravotníkom a zároveň ľuďom, pacientom, klientom. Členom a nováčikom poskytuje špecializované nurtičné poradenstvo v oblasti preventívnej i liečebnej výživy a komplexnú profesionálnu edukáciu. Organizuje edukačné integračno-spoločenské a športové podujatia: DIA deň detí, DIA Mikuláš, Deň prevencie, Športový deň zdravia. Nepretržite realizuje projekty včasnej intervencie: Nutričná akadémia, Dia taška, Dia kluby a Personalizované poradenstvo.


KlauDIA o.z. prispela k projektu „Bývanie ako prvé" materiálne do potravinového balíčka pre ľudí bez domova v rámci Registračného týždňa, ktorý sa konal v dňoch 18.- 22.10.2021.

polievkáreň

Polievkáreň je rodinná firma založená v roku 2015 Róbertom Nagyom, ktorý sa pohybuje v gastre od stredoškolských lavíc. K poctivým hustým a domácim polievkam, ktorých má polievkáreň v ponuke viac ako 100 druhov, pridali aj čerstvé šaláty, ktoré si zákazníci vedia namiešať priamo na mieste. Zákazníci si môžu v Polievkárni vybrať aj sladkosť, aj niečo na raňajky - samozrejme všetko je vyrábané a varené priamo v Polievkárni na Fraňa Mojtu 5.

„A prečo pomáhať ľuďom v núdzi alebo bez domova? Nám to príde také normálne a prirodzené. Ja, aj všetky naše šikovné zamestnankyne, ktoré sú teraz mojou pravou rukou, to berieme za úplnú samozremosť.“

autor citátu?

MOREZ GROUP a.s.

Firma MOREZ GROUP a.s. bola zaregistrovaná v roku 2006 ako holdingová matka doterajších spoločností. Jej dcérske spoločnosti Morez spol. s r.o. (registrovaná v roku 1991) a Morez Efekt spol. s r.o. (registrovaná v roku 1995). Hlavným predmetom činnosti sú elektronické zariadenia slúžiace na ochranu majetku a osôb, PC siete a telefónne ústredne, slaboprúdne zariadenia a elektroinštalácie, vjazdové a zábranové systémy.


kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra