Skip to main content

Ľudia bez domova Nitra

KONTAKTY

pracovník pre bytové otázky, psychológ

Mirela Lukáčová Rosinská

Mirela Lukáčová
diecézna charita / garant projektu

Juraj Barát

Juraj Barát
sociálny pracovník

Anastázia Grofčíková

Juraj Barát

Diecézna charita Nitra

realizátor a garant projektu

identifikačné údaje

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK42 0200 0000 0006 9194 3162
SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol pre podporu projektu: 11111

IČO organizácie:
35602406
DIČ: 2021271010

adresa

Samova 4
949 01 Nitra
Slovenská republika

kontaktný formulár

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom projektu Ľudia bez domova Nitra alebo by ste radi akýmkoľvek spôsobom pomohli, môžete nám zavolať, napísať alebo kontaktovať nás aj týmto formulárom.

služby pre ľudí bez domova v meste Nitra