Koľko ľudí bez domova je v Nitre, v Bratislave a na Slovensku?

18. december 2019

Štatistický úrad SR a štúdie Inštitútu pre výskum práce a rodiny z roku 2015 a 2016 uvádzajú, že na Slovensku žije približne 23 tisíc ľudí bez domova.

V Nitre žije odhadom 600 bezdomovcov

05. december 2019

V Nitre žije odhadom 600 bezdomovcov: Problematiku chce mesto riešiť

Príčiny bezdomovectva

05. december 2019

Britská organizácia SHELTER: The housing and homelessness charity klasifikuje príčiny bezdomovectva na osobné a štrukturálne (www. england.shelter.org.uk).

Čo je koncept „Bývanie ako prvé“

05. december 2019

Bývanie ako prvé je pravdepodobne tou najdôležitejšou inováciou v plánovaní služieb pre riešenie bezdomovectva za posledných 30 rokov.

Problematika ukončovania bezdomovectva

05. december 2019

Na Slovensku žije podľa údajov Štatistického úradu približne 23-tisíc ľudí bez domova, ďalším 4 až 8 percentám Slovákov hrozí vylúčenie z bývania. V Nitre žije momentálne cca 600 osôb bez domova.


základné kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra