Dostali sme tri ponuky bytov do prenájmu a hľadáme ďalej

09. december 2021
- Mirela Lukáčová Rosinská -

V priebehu posledných mesiacov nás oslovili traja prenajímatelia bytov a máme z toho veľkú radosť. Majú snahu pomôcť ľuďom bez domova, niektorí sa už stretli s pojmom Housing first.

Momentálne s nimi jednáme a podmienkach prenájmu a vyberáme vhodných nájomníkov spomedzi ľudí bez domova vzhľadom na ich potreby a finančné možnosti.
Bytov však potrebujeme viac. V Nitre je cca 200 ľudí bez domova alebo v neistom bývaní, s ktorými pracujú sociálni pracovníci. Predpokladáme, že v neistom bývaní žije ešte mnoho ďalších. Veľká väčšina z nich má záujem o samostatné bývanie. Život na ulici, či v nocľahárňach je ťažký. Prekážok k samostatnému bývaniu je veľa, ide predovšetkým zlý zdravotný a psychický stav a teda neschopnosť nájsť či udržať si prácu, z toho vyplývajúca zlá finančná situácia, dlhy a neschopnosť zaplatiť si riadne nájomné + depozit.

Ak vlastníte byt a ste ochotní ho prenajať, budeme radi, ak nám zavoláte, či napíšete. Poskytneme vám bližšie informácie. Hľadáme byty v Nitrianskom kraji, ideálne za priateľské ceny. Ďakujeme!

Pozrite si video „Začíname“...


autor: Diecézna charita Nitra

kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra