Projekt "Bývanie ako prvé" má prvých nájomníkov!

15. február 2022
- Mirela Lukáčová Rosinská -

 Podarilo sa nám sprostredkovať prenájom dvoch bytov pre ľudí bez domova v Nitre.

Podpísaniu nájomnej zmluvy predchádzalo niekoľko desiatok  vstupných rozhovorov a klientmi Domu charity sv. Rafaela a Útulku pre bezdomovcov v Nitre, ako aj rozhovory s ľuďmi bez domova žijúcich v improvizovaných obydliach.  Z mnohých záujemcov sme napokon vybrali takých, ktorí spĺňali podmienky, ako snaha o zlepšenie kvality svojho života, schopnosť platiť si časť nákladov za prenájom - úhrady za energie, ochota spolupracovať s pracovníkmi Charity. S nájomníkmi sa stretávame, začíname postupne pracovať  na ich menších i väčších cieľoch. Veríme, že si udržia bývanie po celú dobu projektu a že sa v ňom  budú cítiť dobre.

Sme vďační prenajímateľom za ponuku bytov pre ľuďom bez domova a opäť vás chceme osloviť : ak máte 1-izbový byt, plánujete ho prenajať a zároveň chcete niekomu pomôcť, ozvite sa nám.
ĎAKUJEME!


kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra