Prebehol Registračný týždeň 2021 – sčítanie ľudí bez domova v Nitre

27. október 2021
- Mirela Lukáčová Rosinská -

Registračný týždeň prebehol v Nitre v termíne 18.- 22.10.2021. Ľudí bez domova sme sčítavali od pondelka do piatka ráno, počas dopoludnia, i vo večerných a nočných hodinách.

Pridali sme ešte jedno nočné sčítanie v prístrešiach ľudí bez domova na nedeľu 24.10.2021, aby sme zachytili čo najširšiu skupinu ľudí bez domova.  Zaznamenávali sme aj tzv. aktívne miesta, kde ľudia bez domova prespávali a momentálne sú neobývané. V týchto týždňoch získavame informácie o počte ľudí žijúcich v neistom a nevyhovujúcom bývaní na území mesta. Všetky údaje kvantitatívne a kvalitatívne spracuje poverený pracovník Odboru soc. služieb v spolupráci s UKF. Sčítanie realizuje Diecézna charita Nitra v úzkej spolupráci s Odborom soc. služieb MsÚ Nitra a s Mestskou políciou. Pri sčítaní nám pomohli aj študenti Katedry sociálnej práce na UKF.

Chceme poďakovať Mestskej polícii v Nitre za veľmi dobrú spoluprácu, ľudský prístup a všetky poskytnuté informácie, taktiež pracovníkom Odboru soc. služieb za vynaložené úsilie a študentom UKF za potrebnú pomoc pri zbere dát.

O výsledkoch sčítania vás budeme informovať!

 

autor: Jolana Čuláková

kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra