Sčítanie ľudí bez domova v Bratislave - Staré mesto

11. január 2020
- Mirela Lukáčová Rosinská -

V septembri 2019 som sa ako dobrovoľníčka zúčastnila sčítania ľudí bez domova v Bratislave – Starom meste.


Sčítanie organizovalo o.z. STOPA Slovensko s o.z. Prima v spolupráci s World Habitat z Veľkej Británie v rámci kampane The European End Street Homelessness. Sčítanie prebiehalo za podpory Bratislavy - Starého mesta, Bratislavského samosprávneho kraja a splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Uskutočnilo sa v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2019. 

Asi 30 ľudí - zástupcov občianskych združení, pozorovateľov z Word Habitat a dobrovoľníkov sa 19.9.2019 popoludní stretlo v Parku na Svoradovej ulici v Bratislave. Organizátori nás rozdelili do skupiniek - ľudí pracujúcich s ľuďmi bez domova a ľudí bez skúseností, rozdali nám formuláre, mapy trás, inštrukcie. Ja som sa dostala do skupinky s rehoľnou sestrou, pracujúcou už dlhšiu dobu s ľuďmi bez domova a s pozorovateľom z World Habitat. Trasu sme mali dlhú, od Parku na Svoradovej okolo Dómu sv. Martina, po nábreží až k Eurovea, odtiaľ uličkami okolo Modrého kostolíka k Tescu, ďalej po Hviezdoslavovom námestí späť do Parku na Svoradovu. Trvalo nám to 2 - 3 hodiny. Prvých ľudí bez domova sme stretli po pár minútach. Bol to pár, staršia žena a mladší muž, dlhodobo prespávajúci v zničenej, opustenej budove. Sťažovali sa, že okrem nich tam býva ďalší muž, ktorý ženu ohrozuje, takže jej partner nemôže začať pracovať, aby jeho partnerka nezostávala sama. Do nocľahární a útulkov ísť nechcú, chcú mať svoje súkromie a na otázku, či by chceli bývať v prenajatom byte reagovali jednoznačným súhlasom. O pár ulíc ďalej sme stretli sedieť pred kostolom muža, žobral. Mal zdravotné problémy, býval vo svojom byte, ale nemal príjem. Podľa jeho slov mu pomáhali rehoľní bratia. S ich pomocou si vybavoval dávky a žiadnu ďalšiu pomoc nepotreboval. Ďalších ľudí bez domova sme stretli na Kamennom námestí. Jeden z nich bol cudzinec, cca 50-ročný, dlhodobo na ulici, so zdravotnými problémami a zrejme závislý od alkoholu, bez príjmu. Ďalšími boli dvaja cca 30-40 roční muži s vážnymi zdravotnými problémami, neschopní pracovať, zrejme závislí od alkoholu, bez príjmu, prespávajúci priamo na ulici. Podľa ich slov sa pre problémy s chôdzou nevládali dostať do nocľahárne De Paul, keďže je vzdialená od zastávky MHD. Žobrú, využívajú možnosti denných centier. Napriek snahe sociálnych pracovníkov v denných centrách sa im nepodarilo vybaviť akýkoľvek príjem. Pôsobili rezignovane, depresívne. Ak by mali možnosť bývania v prenajatom byte, jednoznačne by mali záujem. Na Hviezdoslavovom námestí sme ešte zahliadli spiaceho mladého muža. Počas chôdze Starým mestom sme videli niekoľko opustených pelechov, hlavne v opustených uličkách historického centra – vankúše, periny, oblečenie pod schodmi, pod strieškami.
Po návrate do Parku Svoradova bolo pre účastníkov sčítania pripravené občerstvenie a diskusia s pracovníkmi o.z. Stopa Slovensko, obč. združenia Prima, ako i s odborníčkou na problematiku HIV.

Ľudia bez domova, ktorých sme stretli, neboli spokojní so svojou aktuálnou situáciou a mali záujem o zmenu. Na zmenu však nemali silu, podmienky, či schopnosti. Ich záujem o samostatné bývanie ma utvrdil v myšlienke, že prístup Housing first má zmysel. Čiastkové výsledky sčítania ľudí bez domova v Bratislave – Staré mesto môžete nájsť na tomto odkaze: https://www.staremesto.sk/sk/news/view/ludi-bez-domova-v-starom-meste-od-vlanajska-pribudlo-minimalne-vacsina-z-nich-svoj-zivot-menit-nechce/section:cityM

autorka: Mirela Lukáčová Rosinská


kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra