Príbehy ľudí bez domova bývajú veľmi smutné

11. január 2021
- Mirela Lukáčová Rosinská -

Položili ste na papier významný dokument, ktorý by mal naštartovať riešenie problematiky ľudí bez domova v našom meste. Čo by malo byť cieľom tejto koncepcie?


Riaditeľ Diecéznej charity v Nitre Juraj Barát pracuje v treťom sektore už viac ako 25 rokov. Od roku 1991 je na čele Diecéznej charity Nitra. Stál pri zrode mnohých dôležitých reforiem vrátane zmien v legislatíve. Podieľal sa na obnovení činnosti charity na Slovensku, rozvoja hospicovej starostlivosti, založenia prvého detského domova rodinného typu, výrazne prispel k rozvoju nízkoprahového prístupu k sociálnej práci s ľuďmi bez domova na Slovensku. Ako člen komisie MZ pre sociálne veci,  bytové otázky a podporu verejného zdravia a člena pracovnej skupiny „Bez domova“ sa podieľa na tvorbe Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova na území Nitry na roky 2019 - 2022.

Položili ste na papier významný dokument, ktorý by mal naštartovať riešenie problematiky ľudí bez domova v našom meste. Čo by malo byť cieľom tejto koncepcie?

Zásadnú zmenu urobilo mesto – mestské zastupiteľstvo tým, že dovolilo, aby sa členmi komisií MZ stali aj ľudia zvonku, mimo poslancov. Toto rozhodnutie prinieslo nový vietor do činnosti mesta a tiež pri projektoch mesta. Na jednom z prvých  stretnutí našej komisie MZ pre sociálne veci, bytové otázky a podporu verejného zdravia som dostal na starosť problematiku ľudí bez domova. Do subkomisie sa prihlásili poslanci, členkami sú i pracovníčky odboru sociálnych služieb úradu, zástupcovia Diecéznej charity a neziskovej organizácie DePaul. Vychádzali sme z materiálov, ktoré na úrade boli k dispozícii a vznikol spomenutý dokument. Čaká nás 7 strategických cieľov, rozpracovaných na 16 opatrení so zohľadnením, čo by v Nitre malo byť  cieľom tejto koncepcie.

Mestskí poslanci zaň bez váhania zdvihli ruky. Čo si od tejto písomnosti sľubujete?

Verím, že po schválení tohto dokumentu budeme mať vôľu systematicky a plánovito pokračovať minimálne do konca tohto volebného obdobia. V každom prípade chceme vychádzať z podpory a rozvoja terénnej sociálnej práce. Chceme školiť  sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov, aby sme jednotne postupovali pri práci s ľuďmi bez domova, pretože mnohí sú naučení nastaviť ruku a žobrať.

Toto poznáme. Veľa ľudí je ochotných pomôcť, ale mnohým sa takéto správanie nepáči a  kritizujú ho...

Aby sme tomuto zabránili, musíme zmeniť doterajší systém. Stojíme na prahu týchto zmien a potrebujeme zjednotiť náš systém a prácu tak, aby sme týmto ľuďom pomohli. Naša pomoc nemôže spočívať v tom, že im dáme do ruky pár
drobných alebo niečo zjesť.

Vašim cieľom bude, aby sa život ľudí bez domova na ulici skončil?

Áno, no nedá sa to urobiť bez ich aktívnej účasti. Musíme ich motivovať, aby oni sami chceli zmeniť tento svoj spôsob života, aby sami chceli z ulice odísť. Máme poznatky - a výsledky z iných miest to dokazujú, že je to možné a riešiteľné, ale každý jednotlivec, ktorý sa dostal na ulicu, potrebuje individuálny prístup. V každom prípade ľudí bez domova čakajú pozitívne zmeny. Bude na ne pozitívne reflektovať aj verejnosť.

Vaše odhodlanie je veľké. Nemáte obavy, že realita môže byť iná?

Na začiatok sa musíme naučiť po novom pracovať v sociálnom poradenstve, zmeniť prístup, aby sme krízovú intervenciu vedeli robiť v rodinách, ktorých sa táto problematika týka. Musíme vyriešiť základné veci, s ktorými si dnes nevieme poradiť. Napr. počas zimných mesiacov vyriešiť ošetrovanie rán, infekčné ochorenia, omrzliny, či ich psychické problémy. Základom je pomôcť vybaviť osobné doklady, kartičku poistenca. Toto všetko ich môže naštartovať a vrátiť naspäť do života.

Ako  chcete postupovať?

Začneme registračným týždňom - podrobným zmapovaním situácie a spočítaním ľudí bez domova. Pracovníci mestského úradu, mestskej polície, diecéznej charity a študenti sociálnej práce sa vyberú do terénu. Zatiaľ pracujeme s odhadmi, že v Nitre je asi 330 ľudí bez domova.

Koľko ľudí je v kritickej situácii? Kde bývajú, kde prespávajú?

Práve toto v Nitre my celkom nevieme, ako a kde títo ľudia žijú. Zatiaľ máme hrubý odhad, no som presvedčený, že získame pomerne presný počet aj s presnou špecifikáciou. Zároveň budeme poznať skutočné problémy týchto ľudí, či sú medzi nimi ľudia, ktorí by sa radi vrátili do normálneho života, alebo ostali bez domova preto, že sú psychicky chorí, či sú závislí od alkoholu, alebo sú bez domova preto, že sa stali nezamestnaní, rozviedli sa…

Čo bude nasledovať, keď spoznáte presné čísla?

Ak budeme vedieť, že na ulici je tridsať žien, môžeme začať pracovať s touto skupinou. Ak zistíme, že sú to mladí ľudia, ktorí končia na ulici najmä preto, že sú závislí na drogách, zameriame sa na nich. Možno zistíme, že prevažujú starší ľudia. Tí zas  končia na ulici pre svoju závislosť na alkohole. No môže to byť aj naopak, že človek, ktorý pôvodne nepil, sa po ocitnutí na ulici stal alkoholikom, pretože týmto spôsobom začal riešiť svoj osud. Verím, že už túto zimu zachytíme ľudí bez domova, aby netrpeli na ulici. Sú to naozaj rôzne osudy ľudí. Keď toto všetko budeme poznať, budeme vedieť presnejšie nastaviť, aké projekty radnica potrebovať na riešenie problematiky ľudí bez domova.

Nadviažete na dlhoročné skúsenosti, keďže do  charity prichádzajú ľudia s vedomím, že dostanú najesť… Čo všetko ste zažili v minulosti?

Činnosť charity sme začínali pred 27 rokmi a veľmi krátko nato, po roku 1991, k nám začali prichádzať prví ľudia bez domova. Potrebovali pomoc. Aj počas  predchádzajúceho režimu takíto ľudia existovali, ale boli skrytí pred očami verejnosti, žili v podnikových slobodárňach. Lebo ľudia, ktorí boli alkoholici, existovali aj v tej dobe, nemali pracovné návyky. Súdnym rozhodnutím začali strácať byty. V byte ostala bývať manželka - matka s deťmi a muž musel ich spoločné bývanie opustiť. Keď sa to skombinovalo s tým, že prišiel nielen o prácu, ale aj o byt, nastal začiatok konca. Pretože, kým ešte pracoval, vedel si nejaké bývanie zaplatiť. So vznikom nezamestnanosti a kombináciou týchto faktov sa začala vytvárať na Slovensku skupina prvých ľudí bez domova. A títo ľudia prichádzali k nám do charity. Samozrejme, ich očakávanie bolo, že prídu, sadnú si, budú obslúžení, dostanú stravu a šaty.  No my sme si uvedomili, že potrebujeme odborníkov. Prví sociálni pracovníci, ktorí začali v tom čase vychádzať zo škôl, začali s nimi robiť sociálnu prácu a poskytovať im sociálne poradenstvo. Mnohým sa podarilo pomôcť a vrátili sa späť do normálneho života.

Všeobecná mienka medzi ľuďmi je taká, že bezdomovec smrdí, kradne, je alkoholik a neprispôsobivý.

Nie je to pravda pri každom. Mnohí ľudia sa dostanú na ulicu, lebo sú alkoholici, ale mnohí začnú piť, aby prežili svoj ťažký život. Tým, že sú stále odmietaní rodinou a spoločnosťou, ich chytá depresia a vo chvíli, keď sa dostanú do depresie,  prestávajú bojovať o svoj život. A najťažšie je to v zime, pretože sa nemajú kam skryť a nemajú kde prežiť. Možno ste počas veľkej víchrice alebo snehovej búrky stretli v uliciach ľudí vyzerajúcich ako mátohy, ktoré sa kimácajúc presúvajú hore  dole. To sú ľudia bez domova, ktorí nevydržia chlad a mráz vo svojich vetchých príbytkoch. Pri teplote nižšej ako mínus 5 stupňov už nevydržia sedieť ani spať, ale keďže nechcú zomrieť, no pri svojom spôsobe života odmietajú zimu prečkať v nocľahárni, alebo v azylovom dome, sa rozhodnú kráčať a pochodovať počas celej noci, pretože vedia, že vo chvíli, keď vzdajú túto svoju túžbu po živote, veľmi často zomierajú na podchladenie.

A ešte niečo. Radi by sme aj v našom meste zmenili všeobecne negatívne používaný pojem bezdomovec, a naučili sa používať človek bez domova, resp. ľudia bez domova. Dôvodom je jeho stigmatizujúce a často pejoratívne používanie podobne
ako bolo používané označenie cigáň nahradené označením Róm. Aj táto zdanlivo malá zmena mení postoj a prístup k ľuďom žijúcim bez domova.

Určite títo ľudia majú svoje zázemie a svoje rodiny. Prečo končia na ulici?

To nie sú siroty, ako to poznáme z romantických  filmov. Je to kruté, ale často ich vlastná rodina vyhodí. Každý má svoj príbeh a nie je to vždy iba o tom, že si to zavinil sám. Veľmi často sa pod to podpísalo jeho okolie aj jeho príbuzní. Našou úlohou je podať takýmto ľuďom pomocnú ruku a nanovo ich naštartovať.

V zahraničí majú dobré skúsenosti s Housing First? Dalo by sa takéto niečo uplatniť aj v našich podmienkach?

Koncept housing first k nám prichádza ako koncept sociálnej práce s ľuďmi bez domova. Je to jedna z troch priorít, s ktorou chceme prísť aj u nás v meste. Ukázalo sa to ako múdre riešenie v Amerike, Fínsku aj v iných krajinách, kde dali ľudom bez domova  šancu a pritom ich podporovali sociálnou prácou, pomáhali im. Ukázalo sa, že pre štát je tento koncept v globále lacnejší ako zriaďovať azylové domy, rôzne domy charity. Je prirodzené, že každý človek je spokojnejší, ak má vlastné  bývanie. Táto metóda sa otestovala a výsledky ukázali, že je to správne riešenie. I keď sa to napohľad zdá neuveriteľné. Samozrejme, že to nie je iba o ľuďoch bez domova, pretože sú tu rôzni ľudia, ktorí zápasia s bývaním a prežitím. Aj z tohto dôvodu sme v našej koncepcii poňali túto tému širšie ako koncept terénnej sociálnej práce. Chceme pracovať so všetkými ľuďmi, ktorí sú ohrození bývaním. Rozšírili sme to o prevenciu, pretože mnohokrát sa čaká, napríklad ľudia bývajú v  trojizbovom byte a zostane v ňom po smrti manžela žena z nostalgie sama. Lenže nevládze platiť za bývanie, postupne ju odpoja od energií a môže sa z nej stať bezdomovkyňa… I tu sa musí pomáhať, prípadne to riešiť splátkovým kalendárom. Situácia sa vždy dá riešiť. Niekedy sa ľudia bez domova vyrábajú našou nevšímavosťou.

Čo by ste odkázali Nitranom, ktorým prekážajú bezdomovci, ktorí sa potulujú okolo obchodných centier či kostolov?

Momentálne im ešte nemáme čo odkázať. Pre ľudí bez domova potrebujeme zriadiť denné centrá, kde im budú ponúknuté základné sociálne služby. Bude tam pre nich k dispozícii sociálny pracovník. Netvrdím, že tam odídu všetci, čo sú roky zvyknutí žobrať pred kostolmi. Len im musíme vytvoriť predpoklady na ponúknuť riešenia.

zdroj: radničné noviny Nitra, 3/2019
autorka: Ľudmila Synáková


základné kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra