Akí sú ľudia bez domova?

11. január 2021
- Mirela Lukáčová Rosinská -

Anton Srholec, saleziánsky kňaz, zakladateľ a dlhoročný správca ubytovne pre bezdomovcov RESOTY v Podunajských Biskupiciach, bezdomovcov charakterizoval takto.


Anton Srholec, saleziánsky kňaz, zakladateľ a dlhoročný správca ubytovne pre bezdomovcov RESOTY v Podunajských Biskupiciach, bezdomovcov charakterizoval ako „zmes rojkov, milovníkov slobody, nešťastníkov s ľahkým mentálnym postihnutím, stroskotancov života, milovníkov extrémov, hľadačov pravdy, hazardérov, bojkov, čudáckych starcov, slabochov, ktorí už toľkokrát sľubovali, že zmenia svoj život a stále nič, smoliarov, ktorí sa už ani nepokúšajú zaradiť do normálneho života.

Analytici z Inštitútu environmentálnej politiky v Analýze vplyvu aktivít OZ Vagus na verejné financie rozdelili ľudí bez domova podľa spoločných charakteristík do šiestich základných skupín:

  • Samotár – človek v stredných rokoch, dlhodobo žije bez domova a stráni sa ľudí;
  • Týraná žena – žena v stredných rokoch v patologickom partnerskom vzťahu bez rodinného zázemia;
  • Ťažko zdravotne znevýhodnený človek – človek s psychiatrickým ochorením, ktorý sa nedokáže zamestnať;
  • Mladý človek zo znevýhodneného prostredia – odchovanec detského domova, ktorému chýbajú sociálne zručnosti a podpora okolia;
  • Stagnujúci mladý človek – mladý človek s drogovou závislosťou;
  • Stagnujúci starší človek – človek, ktorý sa nedokázal znovu zamestnať, čo spolu s rozvodom a so závislosťou viedlo k chronickému bezdomovectvu.

Jednotlivé rizikové skupiny sa prelínajú. Niektorých ľudí bez domova možno zaradiť do viacerých skupín. Aj mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia môžu prepadnúť drogám, rovnako tak môže byť samotár zdravotne ťažko postihnutý a týraná žena môže vykazovať črty stagnujúceho staršieho človeka. Sú aj prípady ľudí bez domova, ktorí nespadajú do týchto skupín.

zdroj a ďalšie informácie (PDF): www.minzp.sk


základné kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra