Čo je koncept „Bývanie ako prvé“

05. december 2019
- Mirela Lukáčová Rosinská -

Bývanie ako prvé je pravdepodobne tou najdôležitejšou inováciou v plánovaní služieb pre riešenie bezdomovectva za posledných 30 rokov.

Tento koncept vyvinul Dr. Sam Tsemberis v New Yorku. Vzápätí sa ukázalo, že sa jedná o veľmi úspešnú formu boja s bezdomovectvom medzi osobami s vysokou potrebou podpory v USA a v Kanade a v niekoľkých európskych krajinách.


Koncept Bývanie ako prvé je vytvorený pre osoby, ktoré potrebujú intenzívnu sociálnu podporu, aby boli schopné opustiť situáciu bezdomovectva. Medzi cieľové skupiny, ktorým Bývanie ako prvé pomáha, patria ľudia bez domova s vážnym psychickým ochorením, ľudia bez domova závislí na drogách alebo alkohole a tiež ľudia bez domova s vážnymi zdravotnými problémami, s obmedzujúcimi chorobami a postihnutím. Bývanie ako prvé sa ukázalo byť efektívne aj pre osoby, ktoré zažívajú dlhodobé či opakované bezdomovectvo a ktorým chýba sociálna opora, tzn. pomoc priateľov či rodiny, prípadne komunity. V USA sú programy Bývanie ako prvé využívané aj rodinami a mladými ľuďmi.

Koncept „Bývanie ako prvé“ využíva bývanie skôr ako východisko, než ako cieľ. Poskytnutie bývania je prvotná aktivita programu. V rámci prístupu Bývanie ako prvé je možné sa okamžite zamerať na umožnenie bývania vo vlastnom domove a v rámci komunity. Bývanie ako prvé sa tiež zameriava na zlepšenie zdravotného stavu, životnej spokojnosti a sociálnej podpory ľudí bez domova, s ktorými pracuje. To je veľký rozdiel oproti službám pre ľudí bez domova, ktoré sa snažia pripraviť osoby s vysokou potrebou podpory na bývanie ešte predtým, než sa môžu nasťahovať do bytu (prístup známy ako Housing ready – Pripravený na bývanie). Niektoré existujúce modely služieb pre ľudí bez domova vyžadujú, aby klient preukázal abstinenciu alebo ochotu liečiť sa a absolvoval tréning samostatného života ešte predtým, než mu je poskytnuté bývanie. V týchto typoch služieb pre ľudí bez domova prichádza bývanie na rad ako posledné.

Bývanie ako prvé poskytuje ľuďom bez domova vysokú mieru možnosti voľby a kontroly. Klienti sú aktívne povzbudzovaní k minimalizácii ujmy spôsobenej užívaním drog a alkoholu (prístup harm reduction) a tiež k liečeniu, nie je to však od nich vyžadované. Iné programy pre osoby bez domova, ako napríklad viacstupňové (prestupné) systémy, často vyžadujú, aby klienti dochádzali na liečenie a vyvarovali sa alkoholu a drog ešte predtým, než je im bývanie poskytnuté. V týchto prípadoch môžu byť tieto osoby vysťahované z bytu, ak nedodržujú podmienky liečby alebo pokračujú v konzumácii drog alebo alkoholu.

Výskumy v USA, Kanade a v Európe ukazujú, že Bývanie ako prvé všeobecne ukončuje bezdomovectvo u najmenej ôsmych ľudí z desiatich

Bol tiež preukázaný úspech naprieč rôznymi skupinami ľudí bez domova. Bývanie ako prvé funguje veľmi dobre u ľudí, ktorí nie sú veľmi dobre integrovaní v spoločnosti po dlhodobom, či opakovanom bezdomovectve, tiež u ľudí s vážnym psychickým ochorením, u ľudí s problémami s drogami a alkoholom a tiež u ľudí s vážnymi zdravotnými problémami.

zdroj: Pleace, N: Evropská příručka bydlení především. 2015


kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra