Príčiny bezdomovectva

05. december 2019
- Mirela Lukáčová Rosinská -

Britská organizácia SHELTER: The housing and homelessness charity klasifikuje príčiny bezdomovectva na osobné a štrukturálne (www. england.shelter.org.uk).


Osobné príčiny bezdomovectva reprezentujú:

 • individuálne faktory (nedostatok kvalifikácie, nedostatok sociálnej podpory, zadlženosť, zlé fyzické a duševné zdravie, látkové i nelátkové závislosti);
 • nedostatočné rodinné zázemie (rozpad rodiny, sexuálne zneužívanie v detstve a mladosti);
 • strata inštitucionálneho zázemia (odchod zo zariadenia alebo organizácie – napríklad z detského domova, reedukačného centra alebo väzenia).

Štrukturálne príčiny bezdomovstva sú sociálnej a ekonomickej povahy a často sú mimo kontrolu postihnutého jedinca alebo rodiny. Organizácia SHELTER medzi štrukturálne príčiny zaraďuje: nezamestnanosť, chudobu, nedostatok dostupného bývania, štruktúru a správu dávok v oblasti bývania, zrušenie zariadení (napríklad zrušenie dlhodobých psychiatrických nemocníc).Najčastejšie udávané subjektívne príčiny bezdomovectva z praxe sú:

 • vzťahové problémy v rodine (partnerské, súrodenecké alebo rodičovské);
 • úmrtie partnera alebo rodičov;
 • zdravotné postihnutie, psychické problémy;
 • dlhy.

Európska komisia (komisariát Zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia) uvádza sedem typických príčin bezdomovectva v Európskej únii (www.ec.europa.eu):

 1. Nezamestnanosť a chudoba
 2. Migrácia
 3. Starnutie (dosiahnutie seniorského veku)
 4. Zdravotné problémy
 5. Rozpad rodiny (rozpad príbuzenských vzťahov)
 6. Nedostatok dostupného bývania
 7. Nedostatočná podpora ľudí opúšťajúcich zariadenia – detské domovy, nemocnice, väzenia alebo iné verejné inštitúcie.

Terénni sociálni pracovníci uvádzajú ako ďalšiu zo subjektívnych príčin bezdomovectva úžerníctvo a s ním spojené podvodné konanie blízkych rodinných príslušníkov či iných ľudí, ktorí majú o danú nehnuteľnosť záujem.

zdroj: ???


kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra