Skip to main content

V Nitre žije odhadom 600 bezdomovcov

05. december 2019
- nitra.dnes24.sk -

V Nitre žije odhadom 600 bezdomovcov: Problematiku chce mesto riešiť

Najväčší počet ľudí bez domova sa pohybuje v časti Staré Mesto. Radnica chce nepriaznivú situáciu riešiť.

Mesto chce riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre osoby v ťažkých životných situáciách, do ktorej patria aj ľudia bez domova.

Mestskí poslanci sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberali riešením problematiky ľudí bez domova. Na zasadnutí schválili koncepciu, ktorej cieľom je ukončenie bezdomovectva.

Počet bezdomovcov

„Počet osôb bez domova, s ktorými prichádzajú do kontaktu organizácie pracujúce v tejto oblasti v Nitre je cca 330. Predpokladaný celkový počet ľudí bez domova je samozrejme vyšší (odhad cca 600). Prevažná väčšina ľudí bez domova je v produktívnom veku, čo v miestnych podmienkach predstavuje až 70%, ide najmä o ľudí dlhodobo nezamestnaných,“ stojí v prerokovanom materiáli.

Radnica v spolupráci so zamestnanci organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova na území mesta Nitra a mestskou políciou zmapovalo miesta najčastejšieho výskytu ľudí bez domova v Nitre.

Najviac ľudí bez domova (235) žije v časti Staré Mesto. Na Klokočine evidujú 62 ľudí bez domova a na Chrenovej 81.

Ciele a opatrenia

Aktuálne mesto prevádzkuje útulok pre bezdomovcov, nocľaháreň a útulok pre jednotlivcov s deťmi. Diecézna Charita Nitra prevádzkuje nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum.V koncepcii mesto prijalo aj strategické ciele a opatrenia, ktorými chce radnica riešiť bezdomovectvo.

Koncepcia ráta napríklad so zvýšením kapacity nocľahárne a nízkoprahového denného centra z terajších 24 miest na 35, ale aj so zriadením zariadenia opatrovateľskej služby pre dlhodobo chorých ľudí bez domova s kapacitou maximálne 20 lôžok.

Ľuďom bez domova chce poskytovať právne poradenstvo. Ďalšími opatreniami sú napríklad podpora a rozvoj terénnej sociálnej práce, zriadenie nízkoprahových denných centier, podpora a rozšírenie sociálnej výdajne potravín, zabezpečenie lekára a ošetrovne či cenovo dostupných bytov.

zdroj: nitra.dnes24.sk