Aktuality

Na tomto mieste môžete nájsť najnovšie informácie o projekte Ľudia bez domova Nitra, ale tiež o bezdomovectve na Slovensku a vo svete.

Príbehy ľudí bez domova bývajú veľmi smutné

  • Ľudmila Synaková
Položili ste na papier významný dokument, ktorý by mal naštartovať riešenie problematiky ľudí bez domova v našom meste. Čo by malo byť cieľom tejto koncepcie?

Akí sú ľudia bez domova?

  • Mirela Lukáčová Rosinská
Anton Srholec, saleziánsky kňaz, zakladateľ a dlhoročný správca ubytovne pre bezdomovcov RESOTY v Podunajských Biskupiciach, bezdomovcov charakterizoval takto.
  • 1
  • 2

základné kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra