Skip to main content

aktuality

Na tomto mieste môžete nájsť najnovšie informácie o projekte
Ľudia bez domova Nitra, ale tiež o bezdomovectve na Slovensku a vo svete.

05. september 2023

Ako sa darí projektu Bývanie ako prvé?

Projekt Bývanie ako prvé v rámci výzvy MPSVR Dostupné bývanie s prvkami Housing first prebieha v Nitre a okolí od septembra 2021 do novembra 2023. Z projektu sú dotované mzdy pomáhajúcich pracovníkov, zároveň sú čiastočne dotované aj platby za nájomné.

Projekt „Bývanie ako prvé“ má prvých nájomníkov!

15. február 2022

 Podarilo sa nám sprostredkovať prenájom dvoch bytov pre ľudí bez domova v Nitre.

Dostali sme tri ponuky bytov do prenájmu a hľadáme ďalej

09. december 2021

V priebehu posledných mesiacov nás oslovili traja prenajímatelia bytov a máme z toho veľkú radosť. Majú snahu pomôcť ľuďom bez domova, niektorí sa už stretli s pojmom Housing first.

Prebehol Registračný týždeň 2021 – sčítanie ľudí bez domova v Nitre

27. október 2021

Registračný týždeň prebehol v Nitre v termíne 18.- 22.10.2021. Ľudí bez domova sme sčítavali od pondelka do piatka ráno, počas dopoludnia, i vo večerných a nočných hodinách.

Štyri kategórie bezdomovectva podľa FEANTSA

11. január 2021

FEANTSA  - Európska federácia národných organizácií pracujúcich s bezdomovcami  definuje 4 koncepčné kategórie bezdomovectva a vylúčenia z bývania: bez prístrešia, bez bývania, neisté bývanie a nevyhovujúce bývanie.

Registračný týždeň – sčítanie ľudí bez domova v Nitre

08. december 2020

V dňoch 5. – 9. 10. 2020 sme plánovali realizovať Registračný týždeň – sčítanie ľudí bez domova v Nitre. Žiaľ, kvôli Covid-19 sme ho presunuli na jar roku 2021.

Služby pre ľudí bez domova a ľudí s ohrozeným bývaním v Nitre

12. január 2020

V článku sa môžete oboznámiť s existujúcimi službami pre ľudí bez domova a ľudí s ohrozeným bývaním v meste Nitra.