aktuality

Na tomto mieste môžete nájsť najnovšie informácie o projekte
Ľudia bez domova Nitra, ale tiež o bezdomovectve na Slovensku a vo svete.

11. január 2021

4 kategórie bezdomovectva podľa FEANTSA

FEANTSA  - Európska federácia národných organizácií pracujúcich s bezdomovcami  definuje 4 koncepčné kategórie bezdomovectva a vylúčenia z bývania: bez prístrešia, bez bývania, neisté bývanie a nevyhovujúce bývanie.

Registračný týždeň – sčítanie ľudí bez domova v Nitre

08. december 2020

V dňoch 5. – 9. 10. 2020 sme plánovali realizovať Registračný týždeň – sčítanie ľudí bez domova v Nitre. Žiaľ, kvôli Covid-19 sme ho presunuli na jar roku 2021.

Služby pre ľudí bez domova a ľudí s ohrozeným bývaním v Nitre

12. január 2020

V článku sa môžete oboznámiť s existujúcimi službami pre ľudí bez domova a ľudí s ohrozeným bývaním v meste Nitra.

Sčítanie ľudí bez domova v Bratislave - Staré mesto

11. január 2020

V septembri 2019 som sa ako dobrovoľníčka zúčastnila sčítania ľudí bez domova v Bratislave – Starom meste.

Školenia v rámci projektu Adopcia ľudí bez domova v Nitre

10. január 2020

Na jar 2019 bol projekt Diecéznej charity Nitra s názvom Adopcia ľudí bez domova v Nitre podporený v rámci grantovej výzvy Mením moje mesto 2019.

Príbehy ľudí bez domova bývajú veľmi smutné

21. december 2019

Položili ste na papier významný dokument, ktorý by mal naštartovať riešenie problematiky ľudí bez domova v našom meste. Čo by malo byť cieľom tejto koncepcie?

Akí sú ľudia bez domova?

18. december 2019

Anton Srholec, saleziánsky kňaz, zakladateľ a dlhoročný správca ubytovne pre bezdomovcov RESOTY v Podunajských Biskupiciach, bezdomovcov charakterizoval takto.


základné kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra