„Chvíľka pomoci je lepšia ako desať dní súcitu“

BÝVANIE AKO PRVÉ -
HOUSING FIRST

V Nitre je cca 600 ľudí bez domova a mnoho ďalších je ohrozených stratou bývania. Bezdomovectvo je možné v spoločnosti ukončiť, nie je jej nemennou súčasťou. Prístup Bývanie ako prvé – Housing first dáva výraznú šancu ukončiť bezdomovectvo aj u ľudí, ktorí trpia závažnými zdravotnými, psychickými problémami či závislosťami a sú plne odkázaní na pomoc.

Prenajať bývanie

Zaujalo vás Housing first a máte možnosť prenajať bývanie v súlade s našim projektom? Kontaktujte nás...

Poslať príspevok

Zaujala vás táto téma a chceli by ste projekt priamo podporiť? Môžete ľuďom bez domova poslať príspevok.

Iné formy pomoci

Zaujala vás táto téma? Chceli by ste pomôcť ľuďom v Nitre nájsť svoj domov alebo pomôcť iným spôsobom?

najnovšie aktuality

4 kategórie bezdomovectva podľa FEANTSA

11. január 2021

FEANTSA  - Európska federácia národných organizácií pracujúcich s bezdomovcami  definuje 4 koncepčné kategórie bezdomovectva a vylúčenia z bývania: bez prístrešia, bez bývania, neisté bývanie a nevyhovujúce bývanie.

Registračný týždeň – sčítanie ľudí bez domova v Nitre

08. december 2020

V dňoch 5. – 9. 10. 2020 sme plánovali realizovať Registračný týždeň – sčítanie ľudí bez domova v Nitre. Žiaľ, kvôli Covid-19 sme ho presunuli na jar roku 2021.

Služby pre ľudí bez domova a ľudí s ohrozeným bývaním v Nitre

12. január 2020

V článku sa môžete oboznámiť s existujúcimi službami pre ľudí bez domova a ľudí s ohrozeným bývaním v meste Nitra.

Ľudia bez domova

Bezdomovectvo nie je nemennou súčasťou spoločnosti, je možné ho ukončiť. Koncept „Bývanie ako prvé – Housing first“ je pravdepodobne tou najdôležitejšou inováciou v ukončovaní bezdomovectva za posledných 30 rokov. Má úspešnosť v 8 z 10 prípadov! Poskytnutie bývania je východisko, nie cieľ.

V Nitre je asi 600 ľudí bez domova a mnoho ďalších je ohrozených stratou bývania. Mnohí trpia závažnými zdravotnými a psychickými problémami. Niektorí prespávajú v nocľahárni, no väčšina trávi noci aj dni na ulici a mnohí z nich sú plne odkázaní na pomoc... Aj tento projekt môže týmto ľuďom pomôcť.

Realizátor projektu

„Našou víziou je, aby ľudia bez domova mohli ukončiť svoje bezdomovectvo a neboli zaseknutí v sociálnych službách či komerčných ubytovniach.“

Diecézna charita Nitra

partneri projektu


základné kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra