„Chvíľka pomoci je lepšia ako desať dní súcitu“

BÝVANIE AKO PRVÉ -
HOUSING FIRST

V Nitre je cca 300 ľudí bez domova a mnoho ďalších je ohrozených stratou bývania. Bezdomovectvo je možné v spoločnosti ukončiť, nie je jej nemennou súčasťou. Prístup Bývanie ako prvé – Housing first dáva výraznú šancu ukončiť bezdomovectvo aj u ľudí, ktorí trpia závažnými zdravotnými, psychickými problémami či závislosťami a sú plne odkázaní na pomoc.

Prenajať bývanie

Zaujalo vás Housing first a máte možnosť prenajať bývanie v súlade s našim projektom? Kontaktujte nás...

Poslať príspevok

Zaujala vás táto téma a chceli by ste projekt priamo podporiť? Môžete ľuďom bez domova poslať príspevok.

Iné formy pomoci

Zaujala vás táto téma? Chceli by ste pomôcť ľuďom v Nitre nájsť svoj domov alebo pomôcť iným spôsobom?

najnovšie aktuality

Projekt "Bývanie ako prvé" má prvých nájomníkov!

15. február 2022
 Podarilo sa nám sprostredkovať prenájom dvoch bytov pre ľudí bez domova v Nitre.

Dostali sme tri ponuky bytov do prenájmu a hľadáme ďalej

09. december 2021
V priebehu posledných mesiacov nás oslovili traja prenajímatelia bytov a máme z toho veľkú radosť. Majú snahu pomôcť ľuďom bez domova, niektorí sa ...

Prebehol Registračný týždeň 2021 – sčítanie ľudí bez domova v Nitre

27. október 2021
Registračný týždeň prebehol v Nitre v termíne 18.- 22.10.2021. Ľudí bez domova sme sčítavali od pondelka do piatka ráno, počas dopoludnia, i vo več...

Ľudia bez domova

Bezdomovectvo nie je nemennou súčasťou spoločnosti, je možné ho ukončiť. Koncept „Bývanie ako prvé – Housing first“ je pravdepodobne tou najdôležitejšou inováciou v ukončovaní bezdomovectva za posledných 30 rokov. Má úspešnosť v 8 z 10 prípadov! Poskytnutie bývania je východisko, nie cieľ.

V Nitre je asi 300 ľudí bez domova a mnoho ďalších je ohrozených stratou bývania. Mnohí trpia závažnými zdravotnými a psychickými problémami. Niektorí prespávajú v nocľahárni, no väčšina trávi noci aj dni na ulici a mnohí z nich sú plne odkázaní na pomoc... Aj tento projekt môže týmto ľuďom pomôcť.

Realizátor projektu

„Našou víziou je, aby ľudia bez domova mohli ukončiť svoje bezdomovectvo a neboli zaseknutí v sociálnych službách či komerčných ubytovniach.“

Diecézna charita Nitra

partneri projektu


kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra